ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΥ

Η Βιβλιοθήκη θα προβεί στην αγορά Η/Υ και συναφούς τεχνολογικού εξοπλισμού. Υποβάλλεται το σχετικό αρχείο.