ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Η βιβλιοθήκη θα προβεί στην αγορά ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Υποβάλλεται το σχετικό συνημμένο αρχείο.