ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ

Η βιβλιοθήκη θα προβεί στην αγορά δύο φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Υποβάλλεται το ορθό συνημμένο αρχείο.