ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ Έδεσσας θα προβεί στην αγορά συστήματος οικονομικής διαχείρισης. Υποβάλλεται συνημμένα το αρχείο.