ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή για το κοινό το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου και 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ με 2 μ.μ.