ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ακολουθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας. Ημερομηνίες υποβολής προσφορών 25-8-2020 έως 31-8-2020.