Παιδικό Τμήμα

Το Παιδικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2007. Τα τεκμήρια της συλλογής ακολουθούν τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην Πολιτική διαχείρισης των Συλλογών.
Η λειτουργία του παιδικού τμήματος αποτελεί καίριο στόχο της Βιβλιοθήκης καθώς αποτελεί τον βασικό μοχλό διαμόρφωσης μελλοντικών αναγνωστών.

Το παιδικό τμήμα της Βιβλιοθήκης

  • οργανώνει κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου τις «Ημέρες Παιδικού Βιβλίου» στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου με τη συμμετοχή των σχολείων του Νομού
  • οργανώνει ελεύθερες μέρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με εθελοντές εκπαιδευτικούς
  • δέχεται επισκέψεις μαθητών όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης και ομάδων διαφόρων φορέων για ενημέρωση και ελεύθερες δραστηριότητες με τη βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
  • συμμετέχει στην καλοκαιρινή Εκστρατεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε Φορείς που απασχολούν παιδιά της Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι των Φορέων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω δραστηριότητα μπορούν να επικοινωνούν με το Reference Desk της Βιβλιοθήκης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

«Η Ιστορία της Γραφής»

Οι μαθητές της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από μια αναλυτική παρουσίαση έρχονται σε επαφή με την Ιστορία της Γραφής από τη Σφηνοειδή Γραφή έως τα σημερινά emoticons. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες ανά ηλικία, σχετικές με το θέμα.

«Η Ιστορία των Βιβλιοθηκών»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης και έχει ως στόχο τη γνωριμία τους με τις Βιβλιοθήκες από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες ανά ηλικία, σχετικές με το θέμα.

«Ο Κύκλος Ζωής της Μέλισσας»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, προκειμένου να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των μελισσών, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το θέμα.

Υλικό

Το υλικό του Παιδικού Τμήματος καλύπτει όλες τις ηλικίες (από τη βρεφική έως την εφηβική) και συμπεριλαμβάνει βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Χρήστες Παιδικού Τμήματος

Κάρτες μέλους του Παιδικού Τμήματος εκδίδονται δωρεάν για τα παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, με την αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κηδεμόνα τους.

Read more