Κέντρο Πληροφόρησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Κοινωνία της Πληροφορίας
3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας με την ένταξη της στο Πρόγραμμα » Κοινωνία της Πληροφορίας» δημιούργησε το ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ το οποίο είναι εξοπλισμένο με 9 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 2 εκτυπωτές και 1 scanner.

Δίνει τη δυνατότητα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσα από επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά λογισμικά που παρέχει η Βιβλιοθήκη καθώς και μέσα από το ΙΝΤΕRΝΕΤ.

Επίσης περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένους σταθμούς για ΑΜΕΑ που αποτελούνται απο:

  • Οθόνες για άτομα με προβλήματα όρασης.
  • Ειδικά διαμορφωμένα πληκτρολόγια καθώς και πληκτρολόγιο BRAILLE.
  • Μηχάνημα μεγέθυνσης για την ανάγνωση βιβλίων.
  • Εκτυπωτή  BRAILLE
  • Ειδικά ποντίκια για άτομα με προβλήματα στα άκρα.


ΣΚΟΠΟΣ
– Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας
– Ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
– Εξοικείωση των πολιτών με τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση
– Εκπαίδευση στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο
– Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
– Αύξηση χρήσης των Βιβλιοθηκών
– Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
– Δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών των ευρύτερων υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών

ΣΤΟΧΟΙ
– Αύξηση της χρήσης των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης
– Εξοικείωση του κοινού με e-Learning και e- Europe
– Προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων
– Προώθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και χρήσεων εφαρμογών Πληροφορικής