Προσωπικό

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί Δημήτριος Μαρίφης ΠΕ70, Ειρήνη Βαβουλίδου ΠΕ05 και Ελισάβετ Ραπτοπούλου ΠΕ02.