Προσωπικό

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί Δημήτριος Μαρίφης ΠΕ70 και Ειρήνη Βαβουλίδου ΠΕ05.