Προσωπικό

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί Δημήτριος Μαρίφης ΠΕ70 και Ελισάβετ Ραπτοπούλου ΠΕ02.