Η Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας είναι νεοσύστατη, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Δ.Δ,  και ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 120607/ΙΖ απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών – Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων στις 12-11-2002.

 ΦΕΚ 1493/29 -11- 2002

 Ο Δήμος Έδεσσας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων παραχώρησε την  υπάρχουσα Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας  και  παραχώρησε στον 1ο όροφο του ΚΑΠΗ Έδεσσας χώρο 236 τμ για να στεγαστεί αρχικά η Βιβλιοθήκη. Για οριστική στέγαση της Βιβλιοθήκης θα παραχωρήσει κτίριο υπό αναπαλαίωση  στην παραδοσιακή περιοχή «Βαρόσι» επιφάνειας 253 τμ στο ισόγειο και 178τμ στο 1ο  όροφο . Καλύπτει τις απαιτήσεις τεχνικής και υλικής υποστήριξης, και διαθέτει υπαλλήλους για την αρχική στελέχωση και λειτουργία της  Βιβλιοθήκης.

Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ( ΤΕΔΚ )   παραχώρησε την κινητή της Βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση όλου του Ν.Πέλλας,

Η Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιωτών. Στις περιπτώσεις που δεχθεί  δωρεά ή παραχώρηση χρήσης ακινήτου ή δωρεά υλικού άνω των δέκα χιλιάδων τόμων από ιδιώτες ή φορείς,  εφόσον  το επιθυμούν μετέχουν στο Εφορευτικό Συμβούλιο. Η  λειτουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης στην Έδεσσα έχει σαν σκοπό την άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, την υποκίνηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης προς το βιβλίο, τη δημιουργία τοπικής πνευματικής κίνησης και τη διακίνηση της πληροφορίας εν γένει.